Elpartner i Blekinge AB elektriker

Hem | Om oss | Kontakt

Vi hjälper dig - alltid med snabb service och full behörighet. Till oss kan du vända dig för:

Företaget

Elpartner i Blekinge AB grundades 2010 . Företaget delägare är Per Svensson, Thomas Olsson. Elpartner i Blekinge AB har kontor i Karlskrona och i Kallinge.

Elpartner i Blekinge AB är ett elteknikföretag som utför elarbeten hos privatpersoner, små- och stora företag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, industri samt offentliga förvaltningar. Vi kan erbjuda kompletta lösningar inom elinstallationer, tele, datanät, styr- och regler samt säkerhet. Elpartner i Blekinge AB. har både kompetens och resurser för att lösa allt från de första idéerna till genomförandet av projektet.

Elpartner i Blekinge AB är det lilla flexibla elföretaget med den riktiga kundkänslan. De bästa montörerna med hög kunskapsnivå och flexibla arbetsmetoder och som tar ansvar för våra jobb och kunder.

Verksamhetsidé

Elpartner i Blekinge AB skall arbeta som ett heltäckande elteknikföretag. Med hjälp av den samlade kunskaps banken som finns i företaget, skall vi kunna erbjuda kompetens inom hela det el tekniska området. Vi skall; projektera, installera, och utföra service på utrustning som svarar mot de högt ställda kraven på kvalitet, tillförlitlighet, flexibilitet och professionalism som våra kunder har. Våra montörer skall ha högsta kompetens och var tillförlitliga och professionella i utövandet av sin yrkesroll.

Elpartner i Blekinge AB är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen, EIO.

Elinstallationer

Stark- och svagström

Dagens samhälle ställer höga krav på elinstallationer och elförsörjning. Vårt elberoende ökar i takt med att våra hem fylls med apparater såsom datorer, hushållsmaskiner och uppvärmningsanläggningar. Även våra industrier och offentliga byggnader, såsom sjukhus och andra samhällsfunktioner är beroende av tillförlitlig elförsörjning.

Elpartner i Blekinge AB projekterar och genomför alla typer av elinstallationer i bostäder, industri och offentliga byggnader i samband med såväl nyproduktion som ombyggnader.

Inom elinstallationer arbetar vi med allt från traditionell installation till intelligenta helhetslösningar för både större och mindre fastigheter.

Tele

Kommunikation och installationer

Vi projekterar och installerar telenät för alla behov.

Data

Infrastruktur och dataöverföring
Vi projekterar och installerar datanät.

Säkerhet

Larm och övervakning
Vi installerar alla typer av säkerhetsutrustning såsom inbrottslarm, brandlarm och passagekontrollanläggningar Vi arbetar både med konventionella larmsystem och trådlösa inbrottslarm. Vi monterar även gsm / SMS larm.

Styr & regler

Automation och process.
Ventilation värme kyla.

Vi är specialiserade på diverse reglersystem och pannanläggningar. Vi monterar även gsm / SMS larm för snabb överföring av larm.

Alla kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.